Wai Yuen Tong member join the BB Club to earn 10 bonus points

Wai Yuen Tong member join the BB Club to earn 10 bonus points